Ise

Mon: itami.jpg
Parent Family: Kitsu
Holdings: Tsumekurachi Kitsu Shinden
Known For: Protectors of Kitsu
Typical School: Akodo Bushi

Ise

Shadows on the Border Perkele